eng 

Oferty przejazdów:

Wyszukaj przejazd dla siebie:

Regulamin carpoolingu

Spółka SARTweb.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gen. Maczka 9/11 jest operatorem interaktywnego serwisu lojalnościowego, którego przedmiotem jest pośrednictwo w zakresie wspólnych przejazdów (carpool). Serwis dostępny jest pod adresem internetowym taniprzejazd.pl Portal taniprzejazd.pl zawiera oferty partnerów i użytkowników systemu lojalnościowego Loyalty System na warunkach niniejszego regulaminu.

Integralną częścią tego regulaminu jest regulamin systemu lojalnościowego Loyalty System oraz regulamin kart lojalnościowych i płatniczych:

1. Użytkownicy programu lojalnościowego Loyalty System mają dostęp do publikacji ofert przejazdu (Kierowcy lub Przewoźnicy) i do rezerwacji poprzez system rezerwacji online (Pasażerowie).
2. Serwis taniprzejazd.pl umożliwia użytkownikom szukanie wspólnych przejazdów oferowanych przez innych użytkowników.
3. Oferty serwisu taniprzejazd.pl mogą być dostępne na innych stronach www współpracujących Partnerów.
4. Oferta serwisu taniprzejazd.pl obejmuje jedynie usługę pośrednictwa w zakresie umawiania wspólnych przejazdów. Umowy przewozowe lub inne umowy regulujące przejazdy zawierane są wyłącznie pomiędzy oferentem przejazdu Kierowcą (Przewoźnikiem), a Pasażerem.
5. Serwis taniprzejazd.pl umożliwia płatności online i rozliczanie za usługi alternatywnym środkiem rozliczeń punktami lojalnościowymi, które można wymieniać na nagrody lub gotówkę zasiloną na kartę lojalnościową.
6. Serwis taniprzejazd.pl wynagradza Kierowcę (Przewoźnika) oczekiwaną kwotą za przejazd pomniejszoną o opłaty za transakcje online oraz podatek od otrzymanej nagrody.
7. Serwis taniprzejazd.pl pobiera od każdej transakcji z płatnością online 10% prowizji oraz 8% podatku VAT od usługi transportu osób w Polsce i 0% podatku VAT od usługi transportu osób zagranicą.
8. Nagroda wydana jednorazowo do kwoty 760 zł zwolniona jest z opodatkowania. Serwis taniprzejazd.pl od nagrody wydanej jednorazowo powyżej kwoty 760 zł pobiera zaliczkę na podatek od otrzymanej nagrody w wysokości 10%.
9. Pasażer płacący za usługę otrzymuje od serwisu taniprzejazd.pl potwierdzenie rezerwacji oraz elektroniczny bilet, będący jednocześnie dowodem sprzedaży, fakturą VAT.
10. W przypadku ominięcia serwisu taniprzejazd.pl i płatnością gotówką przez Pasażera na rzecz Kierowcy (Przewoźnika) Kierowca (Przewoźnik), obciążany jest 5% prowizją, podatkiem VAT.
11. W serwisie ma miejsce podział na Kierowców, którzy prywatnie oferują wspólny przejazd i nie są profesjonalnymi przewoźnikami i działanie to ma charakter towarzyski wynagradzani są przez serwis taniprzejazd.pl w postaci nagród, natomiast Kierowcy (Przewoźnicy) profesjonalni wystawiają serwisowi taniprzejazd.pl faktury zakupu na usługi według ustalonych warunków i nie uczestniczą tym samym w systemie lojalnościowym jako użytkownicy, tyko jako Partnerzy – Dostawcy.
12. Serwis powiadomień pocztowych oraz SMS na terenie Polski jest całkowicie bezpłatny dla Użytkowników. Serwis powiadomień telefonicznych jest płatny 0,05 zł za każdą rozpoczętą minutę.
13. Serwis powiadomień SMS oraz telefonicznych do abonentów zagranicznych jest taryfikowany zgodnie z cennikiem ORANGE POLSKA – rozmowy i SMS wychodzące z Polski.
14. Opublikowanie wspólnego przejazdu przez kierowcę nie stanowi jeszcze prawnie wiążącej oferty do zawarcia umowy przewozowej. Prawnie wiążącą ofertą jest potwierdzenie i przyjęcie przez Kierowcę (Przewoźnika) oferty, a przez Pasażera proces rezerwacji online. Potwierdzenie rezerwacji przez Kierowcę (Przewoźnika) następuje odpowiednio – w wyjazdach do 24 godzin do 30 minut, w wyjazdach 24-48 godzin do 12 godzin, jeżeli powyżej 48 godzin, Kierowca (Przewoźnik) ma 24 godziny czasu na potwierdzenie rezerwacji Pasażera. W niektórych przypadkach (określonych w ofercie) rezerwacja może być potwierdzona online w czasie rzeczywistym, na co w ofercie wyraża zgodę Kierowca (Przewoźnik).  Do momentu potwierdzenia przez Kierowcę (Przewoźnika) Pasażer może wycofać się z transakcji bez konsekwencji lub zamówić inny konkurencyjny przewóz, który pojawił się w systemie taniprzejazd.pl a środki zapłacone za rezerwację są zwracane Pasażerowi z powrotem.
15. W przypadku potwierdzonej rezerwacji przez Kierowcę (Przewoźnika)  i dokonanej płatności 100% online za wspólny przejazd Pasażer ma prawo domagać się wykonania usługi, a w przypadku nierzetelnego wykonania usługi przez Kierowcę (Przewoźnika) zwrot zapłaty za usługę.
16. Pasażer ma możliwość rezygnacji z usługi przewozu w każdym momencie. Kierowca (Przewoźnik) zgodnie ze swoim regulaminem lub faktycznie poniesionymi kosztami obciąża Pasażera, a pozostałą kwotę zwraca na rzecz Pasażera w związku z faktem anulacji rezerwacji.
17. Kierowca (Przewoźnik) ma możliwość rezygnacji z wykonania usługi przewozu w każdym momencie z zastosowaniem art.15.
18. Płatność za wspólny przewóz następuje w momencie wykonania usługi przez Kierowcę (Przewoźnika) potwierdzoną w formie SMS potwierdzającego przez Pasażera przy zakończeniu usługi, przed opuszczeniem pojazdu.
19. Strony Pasażerowie i Kierowcy (Przewoźnicy) mają prawo do wystawienia sobie wzajemnie oceny, która jest publikowana w systemie taniprzejazd.pl
20. Serwis taniprzejazd.pl nie jest stroną umowy przewozowej. W przypadku jakichkolwiek sporów stronami umowy przewozowej są wyłącznie Kierowca (Przewoźnik) i Pasażer.

Reguły wzajemnych stosunków użytkowników Kierowców (Przewoźników) i Pasażerów.
a. Pasażer i Kierowca (Przewoźnik) powinni przybyć do uzgodnionego miejsca spotkania o ustalonym wspólnie czasie
b. Pasażer i Kierowca (Przewoźnik) zobowiązuje się czekać w uzgodnionym miejscu do 15 minut po upływie uzgodnionego terminu, na osobę, która jeszcze nie przybyła na miejsce spotkania
c.  Pasażer i Kierowca (Przewoźnik) zobowiązują się do telefonicznego powiadomienia o opóźnieniu lub innych przeszkodach, najpóźniej jednak po wystąpieniu opóźnienia.

Komentarze
Aktualnie nikt nie dodał jeszcze swojego komentarza, bądź pierwszą osobą i rozpocznij dyskusję.
Zostaw swój komentarz
Aby dodać komentarz musisz się najpierw zalogować.
Trwa ładowanie
zamów kartę płatniczą, aby wymieniać punkty na nagrody
Informacje:

© 2019 carpool24.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.